Monday, 28 January 2019

LATEST 5G CONVEYOR MODEL - SEMO Note: Design was registered - Patent Office, India..

LATEST 5G CONVEYOR MODEL - SEMO
          Note: Design was registered in
                 Patent Office, India..

Working Videoமாபெரும் சிறுகதைப் போட்டி - கடைசி தேதி :15.3.2019 ..முதல் பரிசு :ரூ 5000/= ..மாபெரும் சிறுகதைப் போட்டிக்கு (2019) உங்களை அழைக்கிறோம்.

கடைசி தேதி :15.3.2019 ..முதல் பரிசு :ரூ 5000/=

மேலும் விபரங்களுக்கு ...
போட்டியில் வெற்றிபெற வாழ்த்துக்கள்...

நன்றி 

27.1.19 வேப்பந்தோப்பில் கருத்தரங்கம் - வள்ளுவரும் வள்ளலாரும் -மின்படங்கள்27.1.19 வேப்பந்தோப்பில் கருத்தரங்கம் - வள்ளுவரும் வள்ளலாரும் 
இயற்கைச் சூழலில் ஒரு அருமையானக் கருத்தரங்கம் 
மின்படங்கள் 
நன்றி