Pages

Sunday, 21 December 2014

கறுப்புப்பண முதலைகள் BLACK MONEY CROCODILES

கறுப்புப்பண முதலைகள்

BLACK MONEY CROCODILES

      

          புதுக்கவிதை
      மதுரை கங்காதரன்

அளவுக்கு மிஞ்சியது
அவ்வளவும் கறுப்புப்பணம்

வெள்ளைப் பணத்தை
பதுக்கிய கறுப்பாடுகள்

ஏழைகளின் வயிற்றில்
அடிக்கும் அரக்கர்கள்

லஞசம் ஊழலில்
கிடைத்த பிரசாதங்கள்

   
வரிகளை கட்டாமல்
ஏமாற்றும் கயவர்கள்

தேசிய வளர்ச்சியில்
தடை போடும் முட்டுக்கட்டைகள்

விலைவாசி எமனோடு
கை கோர்க்கும் சித்திரக்குப்தர்கள்

பொருளாதாரத்தை சீர்குழைக்கும்
சேசத் துரோகிகள்

பணப்பிசாசுகளை உருவாக்கும்
அசுரத் தாய்கள்

   

தன் குடும்ப நலனே நினைத்திடும்
சுயநலவாதிகள்
அரசியலை ஆட்டுவிக்கும்
பொம்மலாட்டக்காரர்கள்

அரசியல்வாதிகளால் காக்கப்படும்
பாதுகாப்புப் பெட்டகஙகள்

உலக நாடுகளுக்கு சவால்விடும்
வில்லன்கள்

   
இருட்டு ராஜ்ஜியத்தில்
முடிசூடா மன்னர்கள்

ஏழைகளது வாழ்க்கையோடு
விளையாடும் விஷப்பாம்புகள்

கறுப்புப் பணத்தை மீட்போம்
பதுக்கியவர்களை சிறைவைப்போம்
 
விலைவாசியை குறைப்போம
ஏழைகளைக் காப்போம்.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

நீயும் நானும் அழியும் காலம் - YOU AND I CAN LIVE!

நீயும் நானும் அழியும் காலம்

       YOU AND I CAN LIVE!
                      புதுக்கவிதை
          மதுரை கங்காதரன்
           
ஆசையால் அழியலாம்
ஆசை பேராசையாய் மாறும் போது

அன்பால் அழியலாம்
அன்பு அம்பாய் மாறும் போது

பாசத்தால் அழியலாம்
பாசம் வேசமாய் மாறும் போது

நட்பால் அழியலாம்
நட்பு நடிப்பாய் மாறும் போது
    
விதியால் அழியலாம்
விதி சதியாய் மாறும் போது

குடியால் அழியலாம்
குடி குடியாய் மாறும் போது

பொறுமையால் அழியலாம்
பொறுமை பொறாமையாய் மாறும் போது

புகையால் அழியலாம்
புகை பகையாய் மாறும் போது

அமிழ்தத்தினால அழியலாம்
அமிழ்தம் அதிகமாய் மாறும் போது

ஏழையினால் அழியலாம்
ஏழை கோழையாய் மாறும் போது
    
உறவால் அழியலாம்
உறவு துறவாய் மாறும் போது

மலையும் அழியலாம்
மலை எரிமலையாய் மாறும் போது

மிதவாதமும் அழியலாம்
மிதவாதம் தீவிரமாய் மாறும் போது

இஷ்டமும் அழியலாம்
இஷ்டம் கஷ்டமாய் மாறும் போது

உடலும் அழியலாம்
உடல் உயிராய் மாறும் போது

நம்பிக்கையும் அழியலாம்
நம்பிக்கை அவநம்பிக்கையாய் மாறும் போது

நல்லது அழியலாம்
நல்லது பொல்லாததாய் மாறும் போது

      

நீயும் நானும் அழியலாம்
நீயும் நானும் எதிரிகளாய் மாறும் போது

நீயும் நானும் வாழலாம்
நீயும் நானும் நண்பர்களாய் மாறும் போது

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^