Pages

* கவலைக்கு சிரிப்பு மாத்திரைகள் (10)

G07. ஒரு 'பாஸ்' ம் 'சாரி பாஸ்' முட்டாள்களும் - முழு நீள சிரிப்பு
G06. கறுப்பு பணம் - ஹ..ஹ... ஹ.. சிரிப்போ சிரிப்பு
G05. அரசியல் வெடிகளின் கண் காட்சி - தீபாவளி ஸ்பெஷல் - சிரிப்புக்கு
G04. இவர்களை 'செய்திகள் ' வாசிக்க விட்டால்..சிரிப்புக்காக
G03. நான் - ஈ - திரைப்படம் தழுவிய சிரிப்புகள்
G02. அரசியல் கட்சி தலைவர் - தொண்டர்
G01.  புயல் சின்னம்' - சிரிப்பு கொத்து


No comments:

Post a Comment