Pages

Friday, 23 August 2019

'இல்லந்தோறும் காந்தி' - சமூக சிந்தனை மற்றும் தொண்டு! விழா அழைப்பு


'இல்லந்தோறும் காந்தி' - 
சமூக சிந்தனை மற்றும் 
தொண்டு! விழா அழைப்பு   


அனைவரும் கலந்துகொண்டு விழாவினை சிறப்பித்துத் தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்..
நன்றி 
******* 

1 comment: