Pages

Sunday, 8 February 2015

YOU WILL BE THE FIRST! - உனக்கே முதலிடம்!

உனக்கே முதலிடம்!
YOU WILL BE THE FIRST!
 
புதுக்கவிதை
மதுரை கங்காதரன்

சோம்பேறிகளுக்கு நடுவில் கடின உழைப்பாளிக்கு முதலிடம்
முட்டாள்களுக்கு நடுவில் அறிவாளிக்கு முதலிடம்

ஏழைகளுக்கு நடுவில் பணக்காரனுக்கு முதலிடம்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு நடுவில் வியபாரிக்கு முதலிடம்

பேசுபவர்களுக்கு நடுவில் செயலுக்கு முதலிடம்
மக்களுக்கு நடுவில் தலைவனுக்கு முதலிடம்
                             
தூங்குபவனுக்கு நடுவில் விழிப்பவனுக்கு முதலிடம்
உறவுக்கு நடுவில் நட்புக்கு முதலிடம்

பாமரர்களுக்கு நடுவில் படிப்பாளிக்கு முதலிடம்
சுயநலங்களுக்கு நடுவில் பொதுசேவைக்கு முதலிடம்

கடுஞ்சொற்களுக்கு நடுவில் இன்சொல்லுக்கு முதலிடம்
வாஙகுபவகளுக்கு நடுவில் கொடுப்பவனுக்கு முதலிடம்
                                 
குடிகாரர்களுக்கு நடுவில் ஒழுக்க சீலனுக்கு முதலிடம்
செலவாளிகளுக்கு நடுவில் சேமிப்பவனுக்கு முதலிடம்

அவநம்பிக்கைக்கு நடுவில் நம்பிக்கைக்கு முதலிடம்
எதிர்மறைகளுக்கு நடுவில் நேர்மறைக்கு முதலிடம்

வெறுப்புகளுக்கு நடுவில் அன்புக்கு முதலிடம்
அழுகைகளுக்கு நடுவில் சிரிப்புக்கு முதலிடம்

நரகங்ளுக்கு நடுவில் சொர்க்கத்திற்கு முதலிடம்
முட்களுக்கு நடுவில் பூவுக்கு முதலிடம்

கிளிப்பிள்ளைகளுக்கு நடுவில் திறமைக்கு முதலிடம்
தீமைகளுக்கு நடுவில் நன்மைக்கு முதலிடம்
                      
கேளிக்கைக்கு நடுவில் கடமைக்கு முதலிடம்
தறிகெட்டு ஓடுபவரகளுக்கு நடுவில் லட்சியவாதிக்கு முதலிடம்

தோல்விகளுக்கு நடுவில் வெற்றிக்கு முதலிடம்
வானத்திற்கு நடுவில் சூரியனுக்கு முதலிடம்
                   
கடல்களுக்கு நடுவில் தீவுக்கு முதலிடம்
நிலங்களுக்கு நடுவில் நகரங்களுக்கு முதலிடம்

நகரங்களுக்கு நடுவில் வாழ்க்கைக்கு முதலிடம்
வாழ்க்கைகளுக்கு நடுவில் மனிதனுக்கு முதலிடம்

மனிதர்களுக்கு நடுவில் உனக்கு முதலிடம்
உனக்கு நடுவில் இதயத்திற்கு முதலிடம்


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&