Pages

Sunday, 23 March 2014

பாகம் : 4 ஐ.எஸ்.ஒ உறுதிமொழியும் நிர்வாக வெற்றியும்

தொழில் நிர்வாக வழிகாட்டித் தொடர் 

பாகம் : 4

ஐ.எஸ்.ஒ உறுதிமொழியும் நிர்வாக வெற்றியும்  

'புதிய தென்றல்' ஜனவரி 2014 மாத இதழில் 

வெளியான பகுதி.

மதுரை கங்காதரன் 

மேலும் ரசிக்க, படிக்க இப்போதே கடையில் கேட்டு வாங்கிப் படியுங்கள்.... 

நன்றி ....வணக்கம்...

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@No comments:

Post a Comment