Pages

Sunday, 23 March 2014

பாகம் : 5 நிறுவன வளர்ச்சியில் தொழிலாளர்களின் பங்கு

தொழில் நிர்வாக வழிகாட்டித் தொடர் 

பாகம் : 5

நிறுவன வளர்ச்சியில் தொழிலாளர்களின் பங்கு 

'புதிய தென்றல்' பிப்ரவரி 2014  மாத இதழில் 

வெளியான பகுதி.

மதுரை கங்காதரன் 

மேலும் ரசிக்க, படிக்க இப்போதே கடையில் கேட்டு வாங்கிப் படியுங்கள்.... நன்றி...  வணக்கம்.....

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment